Cestovanie

Hora krížov pri Šiauliai (Litva) symbolom odporu voči Sovietskemu zväzu

Litva má mnoho krás, no miesto neďaleko Šiauliai láka veriacich, aj neveriacich z celého sveta. Hora krížov, ktorá sa nachádza v objatí poľnohospodárskej rovnej pôdy, obklopuje malý pahorok. Údajne bol v minulosti pevnosťou rytierov ešte v 14. storočí a v 19. storočí tu vztýčili niekoľko krížov na pamiatku obetí ľudových povstaní.   Lenže toto miesto sa postupne stávalo symbolom a pamätným miestom […]

Litva má mnoho krás, no miesto neďaleko Šiauliai láka veriacich, aj neveriacich z celého sveta. Hora krížov, ktorá sa nachádza v objatí poľnohospodárskej rovnej pôdy, obklopuje malý pahorok. Údajne bol v minulosti pevnosťou rytierov ešte v 14. storočí a v 19. storočí tu vztýčili niekoľko krížov na pamiatku obetí ľudových povstaní.

 šiauliai Litva, Hora krížov

Lenže toto miesto sa postupne stávalo symbolom a pamätným miestom aj iných obetí ďalších nešťastí, nehôd, úmrtí robotníkov, cestujúcich na lodiach, aj osobných obetí v rodinách. Kríže pribúdali. Keď však Sovietsky zväz pohltil Litvu, opakovane sa pokúšal buldozérmi celkom toto miesto zničiť a ukončiť aj pre režim neprijateľnú tradíciu.

Bezohľadnosť režimu ku kultúre a súčasnosť

Bezohľadnosť komunistického režimu Sovietskeho zväzu poznáme aj v našich končinách. Vzťah k historickým pamiatkam, kultúrnym tradíciám, sakrálnym stavbám a kaštieľom je nám dobre známy. V Litve bola Hora krížov opakovane zničená buldozérmi, čo vždy ešte viac vyprovokovalo miestnych, aby sa postarali o jej obnovu. Po oslabení vplyvu Sovietskeho zväzu už nemal režim energiu na ďalšie likvidácie a tak miesto začalo rásť.

šiauliai Litva, Hora krížov

Takmer štyri desaťročia bez ďalších pokusov o zničenie a vymazanie tohto miesta môžu turisti objavovať miesto s desiatkami tisíc, alebo možno až stovkami tisíc krížmi z celého sveta a z rôznych materiálov. Rôzne veľkosti, dizajny, farebnosť aj zdobenie občas s nápismi, inokedy bez zdobenia, prinášajú veriaci, ale aj turisti bez viery. Miesto má ojedinelú atmosféru. Je doslova pokryté krížmi a pohľad na ne je neobyčajný. Majú rôzny vek, stav, krásu, aj pestrosť. Miesto už niekoľko krát zachvátili požiare od sviečok aj pre prítomnosť suchého dreva. Jede z významných krížov je aj osobným darom pápeža Jána Pavla II. Ako Poliak mohol vnímať toto miesto obzvlášť osobne, keďže je miesto obľúbené aj u poľských turistov a je späté s historickými udalosťami v Poľsku.

Hora krížov je dôležitá turistická atrakcia

Dnes je toto miesto súčasťou poznávacích okruhov po Litve. Je dôležitým národným symbolom vzdoru proti Sovietskej okupácii a komunizmu. Zároveň je miestom pútnickým s organizovanými pravidelnými bohoslužbami. Na mieste sa platí vstupné. Od hlavnej vstupnej budovy je miesto vzdialené po chodníku. Následne je možné prechádzať sa aj neorganizovane po hlavnej ulici lemovanej krížmi a miestami rôznych osobných obiet, sôch a ružencov. Od nich sa hlavná trasa rozvetvuje aj do ďalších bočných menších uličiek.

Hladné heslá článku

Nemo

Nemo sa považuje za mladého občasného pisateľa a nadšenca pre zaujímavé rekordy, rebríčky a to celkom naj na svete. Čiže to najlepšie, najvyššie, najdrahšie, najsilnejšie, najtenšie a ešte mnoho iných naj.

Sledujte vysielanie TV kedy chcete vy

Inzercia

Inzercia