Novinky

Aké chorvátske pamiatky zapísané v UNESCO môžete navštíviť?

Chorvátsko je krajinou krásnej prírody, známych pláží a skvelých podmienok pre turistov. Počas svojej dovolenky ale môžete navštíviť aj veľa zaujímavých miest, ktoré vás prenesú do histórie a ktoré jednoducho na inom mieste na svete nenájdete. Aké pamiatky sú natoľko významné, že boli zaradené do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO? Diokleciánov palác v […]

Chorvátsko je krajinou krásnej prírody, známych pláží a skvelých podmienok pre turistov. Počas svojej dovolenky ale môžete navštíviť aj veľa zaujímavých miest, ktoré vás prenesú do histórie a ktoré jednoducho na inom mieste na svete nenájdete. Aké pamiatky sú natoľko významné, že boli zaradené do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO?

Diokleciánov palác v Splite

Je to najvýznamnejšia a najlepšie dochovaná antická stavba v Chorvátsku. Dal si ho postaviť ako svoje sídlo po abdikácii rímsky cisár Dioklecián. Palác bola budovaný na prelome 3. a 4. storočia ako prepychové sídlo rímskeho vládcu a súčasne ako skvele opevnená pevnosť. Doteraz je po početných úpravách a prístavbách obývaný cca 3000 obyvateľmi Splitu.

TIP: Chcete spoznať kouzlohistorické aj prírodné stránky Chorvátska? Pozrite sa na aktuálnu ponuku dovolenky v Chorvátsku!

Komplex Eufráziovej baziliky v Poreči

Ide o súbor stavieb z ranného byzantského obdobia, vybudovaný v 6. storoč v rámci byzantského exarchátu. Tvorí ho monumentálna bazilika vyzdobená nádhernými mozaikami z obdobia jej vzniku, baptistérium, kaplnka pareklésion, vstupné átrium rovnako s byzantskou mozaikou a biskupský palác – pôvodne byzantské consignatorium.

Historické mestečko Trogir

Historické jadro tohto stredovekého sídla má zachovanú pôvodnú urbanistickú štruktúru, časť mestskej tvrze a rad mimoriadne cenných stavieb vybudovaných medzi 13. a 18. storočím. Patrí k nim predovšetkým románsko-gotická katedrála sv. Vavrinca s jedinečným románskym portálom a čisto renesančnu kaplnkou sv. Jána Trogirského, a početné paláce, domy, verejné budovy, kostoly a kláštory.

Staré mesto Dubrovník

Je pokladané za jedno z najkrajších miest v Stredomorí. Bolo založené pravdepodobne v 6. storočí; od 13. storočia sa rozvíjalo ako samostatná šľachtická republika Ragusa. Od polovice 14. storočia sa tu začala budovať jedinečná fortifikačná sústava. Tá patrí medzi najmasívnejšie, najzachovalejšie a najpôsobivejšie aj v celoeurópskom meradle. K veľkým historickým hodnotám Dubrovníka patria desiatky jeho historických stavieb – verejné budovy, kostoly, kláštory a i.

 Chorvatsko UNESCO Dubrovnik

Katedrála sv. Jakuba v Šibeniku

Šibenická katedrála je monumentálna stavba, ktorá se začala budovať v prvej polovici 15. storočia ako gotická a bola dokončená v renesančnom slohu. Mimoriadnu hodnotu a originalitu má klenutie chrámu, jeho kupola a jeho plastická výzdoba v exteriéri i interiéri.

Starigradsképolje na ostrove Hvar

Úrodné Starigradsképolje sa rozkladá východne od mestečka Stari Grad a tiahne sa až k Jelse a Vrbosce. Dochoval sa tu tzv. Grécky ager, čo sú parcelácie poľnohospodárskej pôdy prisťahovalcom po kolonizácii ostrova Grékmi pred 2500 rokmi. Pridelené pozemky o rovnakej výmere boli od seba oddelené suchými múrikmi a cestami.

Plitvické jazerá

Sú jediným chorvátsky prírodným javom, zapísaným v zozname UNESCO. Jadrom plitvického národného parku je sústava 16 terasovitých jazier, vzájomne prepojených vodopádmi a kaskádami. Okolie tvoria mimoriadne zachovalé lesné a pralesné porasty, bohatá fauna a flóra. Scenéria jazier je mimoriadne pôsobivá.

Chorvatsko UNESCO Plitvicke jazera

Stredoveké náhrobné kamene stećci

Spoločný zápis štyroch bývalých juhoslovanských krajín – Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory a Srbska. Stećci sú náhrobné kamene, ktoré pochádzajú z 13. až 16. storočia. Na území týchto štyroch krajín ich možno nájsť okolo 70 000 a nikde inde sa s nimi nie je možné stretnúť. Hlavnou oblasťou výskytu je Bosna a Hercegovina, kde sa ich nachádza približne 60 000, v Chorvátsku približne 4 500.

Benátske obranné stavby

Jedná sa o spoločný zápis Talianska, Chorvátska a Čiernej Hory. Zahŕňa pevnosti od vnútrozemia severného Talianska po východné pobrežie Jadranského mora, ktoré vybudovala mocná Benátska republika v 16. až 17. storočí, kedy toto územie ovládala. Pevnosti a opevnené mestá na pobreží Jadranu v oblasti „Stato da Mar“ a boli opornými bodmi, ktoré mali zaručovať bezpečnú plavbu benátskej flotily smerom do východného Stredomoria a obranu pred nebezpečným nepriateľom – Turkami. Na území Chorvátska sú súčasťou zápisu dve pamiatky, a to pevnosť sv. Mikuláša v meste Šibeniku a Obranný systém mesta Zadaru.

Pôvodné bukové lesy Karpát a ďalších oblastí Európy

Tento názov je súhrnným pomenovaním pre 78 samostatných lokalít na území dvanástich európskych štátov. Celková rozloha chráneného územia je 92 023 hektárov. Nachádza sa na území Albánska, Belgicka, Bulharska, Chorvátska, Talianska, Nemecka, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Španielska a Ukrajiny. Cieľom tohto zápisu je ochrana neporušených lokalít pôvodného lesa, ktoré predstavujú vrchol prírodného ekosystému. V Chorvátsku sú súčasťou zápisu tri lokality bukových lesov v národných parkoch Severný Velebit a Paklenica.

TIP: Mnoho ďalších pamiatok na zapísanie do UNESCO záznamu len čaká. Ak vás zaujíma, ktoré to sú, ďalšie informácie nájdete v poodrobnostiach o pamiatkach UNESCO v Chorvátsku.

Nemo

Nemo sa považuje za mladého občasného pisateľa a nadšenca pre zaujímavé rekordy, rebríčky a to celkom naj na svete. Čiže to najlepšie, najvyššie, najdrahšie, najsilnejšie, najtenšie a ešte mnoho iných naj.

Sledujte vysielanie TV kedy chcete vy

Inzercia

Inzercia