Veda a technika

Najdlhšie slová v slovenčine, aké dokážeme povedať a vysloviť

Absolútne najdlhšie slovo v slovenskom jazyku vám Word označí ako chybné, pretože s jeho dĺžkou si nevie poradiť a ani jazykovedci by nesúhlasili s tým, aby boli tieto slová vložené do slovníkov slovenského jazyka. V skutočnosti však tieto slová majú svoj reálny význam. Slovenčina nám ani nedovolí veľmi napaľovať slová podobne, ako nabaľuje nemčina, či niektoré škandinávske krajiny. Slovenské najdlhšie […]

Absolútne najdlhšie slovo v slovenskom jazyku vám Word označí ako chybné, pretože s jeho dĺžkou si nevie poradiť a ani jazykovedci by nesúhlasili s tým, aby boli tieto slová vložené do slovníkov slovenského jazyka. V skutočnosti však tieto slová majú svoj reálny význam.

Kryštále

Slovenčina nám ani nedovolí veľmi napaľovať slová podobne, ako nabaľuje nemčina, či niektoré škandinávske krajiny. Slovenské najdlhšie slová sú tak tieto:

Najnevypočítavateľnejšieho  – 26 znakov

Najneobhospodarovateľnejšiemu – 29 znakov

Najnerozkrasokorčuľovateľnejšieho – 33 znakov

Znajneprekryštalizovávateľnejšievajúcimi – 44 znakov

V prípade, ak sa hrabeme v ďalších skladbách slov v rámci čísloviek, je možné písať dlhé číslovky spolu. Maximálne však číslo 797797. Už o cifru viac totiž prinúti pri vyslovení slovo rozdeliť na „jeden milión a pokračovanie“. Spomínaná 6 miestna číslica je však zložená zo slov, ktoré sú počtom znakov najdlhšie. Výsledok bez medzier tak tvorí reálne najdlhšie slovo vôbec ,  a to je:

Sedemstodeväťdesiatsedemtisícsedemstodeväťdesiatsedem – 54 znakov.

Hladné heslá článku

Nemo

Nemo sa považuje za mladého občasného pisateľa a nadšenca pre zaujímavé rekordy, rebríčky a to celkom naj na svete. Čiže to najlepšie, najvyššie, najdrahšie, najsilnejšie, najtenšie a ešte mnoho iných naj.

Sledujte vysielanie TV kedy chcete vy

Inzercia

Inzercia